פרסום מרכיבי תשואה

מסלול 50 ומטה

2022

2021

2020

2019

2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 4 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 3 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 2 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 1 2018

2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 4 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 3 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 2 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 05.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 04.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 03.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 02.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 01.2017


מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 12.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 11.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 10.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 09.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 08.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 07.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 06.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 05.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 04.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 03.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 02.2016

נכון לתקופה 30.01.2016 – 01.01.2016 התשואה לאפיק 0

מסלול 50-60

2022

2021

2020

2019

2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 4 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 3 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 2 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 1 2018

2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 4 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 3 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 2 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 05.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 04.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 03.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 02.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 01.2017


מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 12.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 11.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 10.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 09.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 08.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 07.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 06.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 05.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 04.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 03.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 02.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 01.2016

מסלול 60 ומעלה

2022

2021

2020

2019

2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 4 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 3 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 2 2018

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 1 2018

2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה לרבעון 4 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה רבעון 3 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה רבעון 2 2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 05.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 04.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 03.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 02.2017

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 01.2017


מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 12.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 11.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 10.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 09.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 08.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 07.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 06.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 05.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 04.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 03.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 02.2016

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי ההשקעה 01.2016

מסלול כללי

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 12.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 11.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 10.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 09.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 08.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 07.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 06.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 05.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 04.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 03.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 02.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 01.2015


מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 12.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 11.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 10.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 09.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 08.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 07.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 06.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 05.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 04.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 03.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 02.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 01.2014


מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 12.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 11.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 10.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 09.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 08.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 07.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה 06.2013


מסלול ללא מניות

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 12.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 11.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 10.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 09.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 08.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 07.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 06.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 05.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 04.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 03.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 02.2015

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 01.2015


מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 12.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 11.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 10.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 09.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 08.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 07.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 06.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 05.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 04.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 03.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 02.2014

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 01.2014


מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 12.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 11.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 10.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 09.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 08.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 07.2013

מרכיבי תשואה ותרומתם לאפיקי השקעה מסלול ללא מניות 06.2013