רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים 2022

רבעון ראשון 2022

רשימת נכסים 2021

רבעון רביעי 2021

רבעון שלישי 2021

רבעון שני 2021

רבעון ראשון 2021

רשימת נכסים 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שני 2020

רבעון ראשון 2020

רשימת נכסים 2019

רבעון רביעי 2019

רבעון שלישי 2019

רבעון שני 2019


רבעון ראשון 2019

רשימת נכסים 2018
רשימת נכסים 2017

רשימת נכסים 12.2017 כללי

רשימת נכסים 12.2017 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 12.2017 מסלול 50-60

רשימת נכסים 12.2017 מסלול 60 ומעלה

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 12.2017


רשימת נכסים 09.2017 כללי

רשימת נכסים 09.2017 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 09.2017 מסלול 50-60

רשימת נכסים 09.2017 מסלול 60 ומעלה

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 09.2017


רשימת נכסים 06.2017 כללי

רשימת נכסים 06.2017 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 06.2017 מסלול 50-60

רשימת נכסים 06.2017 מסלול 60 ומעלה

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 06.2017


רשימת נכסים 03.2017 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 03.2017 מסלול 50-60

רשימת נכסים 03.2017 מסלול 60 ומעלה

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 03.2017

רשימת נכסים 2016

רשימת נכסים 12.2016 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 12.2016 מסלול 50-60

רשימת נכסים 12.2016 מסלול 60 ומעלה

רשימת נכסים מאוחדת 12.2016 *חסר באתר הקיים *

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 12.2016


רשימת נכסים 09.2016 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 09.2016 מסלול 50-60

רשימת נכסים 09.2016 מסלול 60 ומעלה

רשימת נכסים מאוחדת 09.2016

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 09.2016


רשימת נכסים 06.2016 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 06.2016 מסלול 50-60

רשימת נכסים 06.2016 מסלול 60 ומעלה

רשימת נכסים מאוחדת 06.2016

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 06.2016


רשימת נכסים 03.2016 מסלול 50 ומטה

רשימת נכסים 03.2016 מסלול 50-60

רשימת נכסים 03.2016 מסלול 60 ומעלה

רשימת נכסים מאוחדת 03.2016

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 03.2016

רשימת נכסים 2015

רשימת נכסים 12.2015 מסלול כללי

רשימת נכסים 12.2015 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 12.2015

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 12.2015


רשימת נכסים 09.2015 מסלול כללי

רשימת נכסים 09.2015 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 09.2015

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 09.2015


רשימת נכסים 06.2015 מסלול כללי

רשימת נכסים 06.2015 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 06.2015

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 06.2015


רשימת נכסים 03.2015 מסלול כללי

רשימת נכסים 03.2015 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 03.2015

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 03.2015

רשימת נכסים 2014

רשימת נכסים 12.2014 מסלול כללי

רשימת נכסים 12.2014 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 12.2014

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 12.2014


רשימת נכסים 09.2014 מסלול כללי

רשימת נכסים 09.2014 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 09.2014

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 09.2014


רשימת נכסים 06.2014 מסלול כללי

רשימת נכסים 06.2014 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 06.2014

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 06.2014


רשימת נכסים 03.2014 מסלול כללי

רשימת נכסים 03.2014 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 03.2014

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 03.2014

רשימת נכסים 2013

רשימת נכסים 12.2013 מסלול כללי

רשימת נכסים 12.2013 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 12.2013

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 12.2013


רשימת נכסים 09.2013 מסלול כללי

רשימת נכסים 09.2013 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 09.2013

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 09.2013


רשימת נכסים 06.2013 מסלול כללי

רשימת נכסים 06.2013 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 06.2013

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 06.2013


רשימת נכסים 03.2013 מסלול כללי

רשימת נכסים 03.2013 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 03.2013

סקירת רו”ח על רשימת נכסים 03.2013

רשימת נכסים 2012

רשימת נכסים 12.2012

רשימת נכסים 12.2012 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 12.2012

סקירת רו”ח 12.2012


רשימת נכסים 09.2012

רשימת נכסים 09.2012 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 09.2012

סקירת רו”ח 09.2012


רשימת נכסים 06.2012

רשימת נכסים 06.2012 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 06.2012

סקירת רו”ח 06.2012


רשימת נכסים 03.2012

רשימת נכסים 03.2012 מסלול ללא מניות

רשימת נכסים מאוחדת 03.2012

סקירת רו”ח 03.2012