צדדים קשורים

צדדים קשורים – מנהל השקעות

רשימת צדדים קשורים לפסגות מעודכנת לחודש נובמבר 2018

רשימת צדדים קשורים לפסגות מעודכנת לחודש ינואר 2018

רשימת צדדים קשורים לפסגות מעודכנת לחודש מרץ 2017

רשימת צדדים קשורים לפסגות מעודכנת לחודש נובמבר 2016

תרשים שליטה וצדדים קשורים

דו”חות צדדים קשורים

צדדים קשורים 12.2018 מאוחד

צדדים קשורים 12.2017 מאוחד

צדדים קשורים 12.2016 מאוחד

צדדים קשורים 09.2016 מאוחד

צדדים קשורים 06.2016 מאוחד

צדדים קשורים 03.2016 מאוחד

צדדים קשורים 12.2015 מאוחד

צדדים קשורים 09.2015 מאוחד

צדדים קשורים 09.2015 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 09.2015 מסלול כללי

צדדים קשורים 06.2015 מאוחד

צדדים קשורים 06.2015 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 06.2015 מסלול כללי

צדדים קשורים 03.2015 מאוחד

צדדים קשורים 03.2015 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 03.2015 מסלול כללי

צדדים קשורים 12.2014 מאוחד

צדדים קשורים 12.2014 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 12.2014 מסלול כללי

צדדים קשורים 09.2014 מאוחד

צדדים קשורים 09.2014 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 09.2014 מסלול כללי

צדדים קשורים 06.2014 מאוחד

צדדים קשורים 03.2014 מאוחד

צדדים קשורים 03.2014 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 03.2014 מסלול כללי

צדדים קשורים 12.2013 מאוחד

צדדים קשורים 12.2013 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 12.2013 מסלול כללי

צדדים קשורים 09.2013 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 09.2013 מסלול כללי

צדדים קשורים 06.2013 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 06.2013 מסלול כללי

צדדים קשורים 03.2013 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 03.2013 מסלול כללי

צדדים קשורים 12.2012 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 12.2012 מסלול כללי

צדדים קשורים 09.2012 מאוחד

צדדים קשורים 09.2012 מסלול ללא מניות

צדדים קשורים 09.2012 מסלול כללי