צילום תעודת זהות

יש לצרף צילום ת.ז בכל מילוי טופס.
במקרים בהם קיימת ת.ז ביומטרית חובה לצרף צילום של שני צידי התעודה.