ממשק אינטרנטי מרכזי

אגף שוק ההון במשרד האוצר, מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר יאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/קרנות השתלמות/פנסיה/ביטוח מנהלם וכו`).