קידוד קופה

7210

קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ופיצויים (לא משלמת) לבני 50-60

7211

קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ופיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה

7209

קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ופיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה