הממונה על פניות הציבור

עו”ד יוסי אטיאס

כתובת המשרד: ויצמן 14, תל אביב 6423914.

y@kavb.co.il