מידע לעמית ולמעסיק

קופת הגמל “קו הבריאות ” , הינה קופת גמל לתגמולים, לפיצויים ולחיסכון , לאחים ואחיות עובדי בתי חולים , ו/או מרפאות ו/או קהילה ו/או סטודנטים לסיעוד.

הקופה מנוהלת על ידי “קו הבריאות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ“

הקופה והחברה נוסדו בשנת 1994, ע”י חטיבת האחיות והאחים בבתי החולים בהסתדרות האחים והאחיות. הן פועלות ללא כוונת רווח, ודמי ניהול מחויבים רק לפי ההוצאות בפועל.

תפעול חשבונות העמיתים נעשה על ידי לאומי שירותי שוקי הון בע”מ, וניהול ההשקעות נעשה על ידי פסגות ניירות ערך בע”מ.