מדיניות השקעות צפויה

עמיתים יקרים
ביום 19.1.2021 פרסמה הקופה באתר הקופה מדיניות השקעה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 25.11.2020.
ביום 24.2.2021 אישר הדירקטוריון מדיניות מעודכנת אך העדכון לא עלה לאתר הקופה בשל טעות אנוש (מובהר כי העדכון נשלח לעמיתים במסגרת הדוחות השנתיים).
במסגרת בדיקה נוספת של החומר שנשלח, התברר כי במסגרת הדיווח על מדיניות ההשקעה למסלול 50-60, דיווחה הקופה במסגרת הדיווח לעמיתים כלל טעות סופר לפיה
גבולות חשיפה למניות הינם 33%-44%. מדובר בטעות כאמור וגבולות החשיפה למניות עמדו על 34%-46%.
לפיכך מובהר בזאת כי גבולות החשיפה למניות במסלול 50-60 עמדו על 34%-46%.
לכל שאלה אנו עומדים לרשותכם במוקד השירות 072-2790003.
עמכם הסליחה

מדיניות השקעות צפויה 2018

מדיניות השקעות צפויה 2017

שינויים במדיניות ההשקעה לשנת 2016

מדיניות השקעות צפויה 2016

מדיניות השקעות צפויה 2015

מדיניות השקעות צפויה 2014

מדיניות השקעות צפויה 2013

מדיניות השקעות צפויה 2012

מדיניות השקעות צפויה 2011