הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות

הרכב נכסים

תשואות

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

דמי ניהול עמלות ותשואות

2021

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2021הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2021תשואה מצטברת נומינלית ברוטו לשנת 2021
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.29%0.12%13.91%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.29%0.22%12.58%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.29%0.07%0.87%

2020

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2020הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2020תשואה מצטברת נומינלית ברוטו לשנת 2020
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.28%0.08%4.82%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.28%0.21%2.84%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.28%0.04%0.87%

2019

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2019הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2019תשואות השנתיות לשנת 2019
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.26%0.09%12.99%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.26%0.19%10.69%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.26%0.03%6.04%

2018

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2018הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2018תשואות השנתיות לשנת 2018
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.23%0.08%-2.48%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.23%0.16%-1.94%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.23%0.02%-0.87%

2017

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2017הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2017תשואות השנתיות לשנת 2017
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.24%0.12%6.78%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.24%0.14%6.19%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.24%0.03%3.74%

2016

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016תשואות השנתיות לשנת 2016
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.23%8.28%4.24%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.23%0.12%2.57%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.23%0.11%1.08%

2015

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015תשואות השנתיות לשנת 2015
301 מסלול כללי0.22%0.10%1.49%
1450 מסלול ללא מניות0.22%0.06%-0.65%

2014

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014תשואות השנתיות לשנת 2014
301 מסלול כללי0.24%0.06%6.4%
1450 מסלול ללא מניות0.24%0.03%0.05%