הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות

הרכב נכסים

תשואות

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

דמי ניהול ועמלות

2018

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2018הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2018
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.23%0.08%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.23%0.16%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.23%0.02%

2017

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2017הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2017
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.24%0.12%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.24%0.14%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.24%0.03%

2016

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)0.23%8.28%
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.23%0.12%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.23%0.11%

2015

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016)————
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי)0.22%0.10%
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות)0.22%0.06%

2014

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014
301מסלול כללי0.24%0.06%
1450מסלול ללא מניות0.24%0.03%

2013

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2013הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2013
301מסלול כללי0.25%0.07%
1450מסלול ללא מניות0.25%0.03%

2012

קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”משיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2012הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2012
301מסלול כללי0.31%0.06%
1450מסלול ללא מניות0.31%0.03%