בקשה לקבלת הלוואה

  שם פרטי (חובה)

  שם משפחה (חובה)

  ת.ז. (חובה)

  תאריך הנפקת ת.ז. (חובה)

  האימייל שלך (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  מספר נייד

  סוג הלוואה מבוקש (חובה)

  תקופת הלוואה בחודשים (חובה)

  סכום מבוקש (חובה)

  הערות שלך

  • הלוואת שפיצר = הלוואה לפירעון בתשלומים חודשיים שווים ורציפים (קרן +ריבית).
  • הלוואת בלון = הריבית משולמת מדי חודש ובסוף התקופה משולמת הקרן.
  • קבלת הלוואה מותנת בתהליך חיתום ועל פי שיקולי ונהלי החברה.