דוחות חודשיים

2022

2021

2020

2019

מסלול עד 50 01/2019

מסלול 50-60 01/2019

מסלול מעל 60 01/2019

2018

מסלול עד 50 12/2018

מסלול 50-60 12/2018

מסלול מעל 60 12/2018

מסלול עד 50 11/2018

מסלול 50-60 11/2018

מסלול מעל 60 11/2018

מסלול עד 50 10/2018

מסלול 50-60 10/2018

מסלול מעל 60 10/2018

מסלול עד 50 09/2018

מסלול 50-60 09/2018

מסלול מעל 60 09/2018

מסלול עד 50 08/2018

מסלול 50-60 08/2018

מסלול מעל 60 08/2018

מסלול עד 50 07/2018

מסלול 50-60 07/2018

מסלול מעל 60 07/2018

מסלול עד 50 06/2018

מסלול 50-60 06/2018

מסלול מעל 60 06/2018

מסלול עד 50 05/2018

מסלול 50-60 05/2018

מסלול מעל 60 05/2018

מסלול עד 50 04/2018

מסלול 50-60 04/2018

מסלול מעל 60 04/2018

מסלול עד 50 03/2018

מסלול 50-60 03/2018

מסלול מעל 60 03/2018

מסלול עד 50 02/2018

מסלול 50-60 02/2018

מסלול מעל 60 02/2018

מסלול עד 50 01/2018

מסלול 50-60 01/2018

מסלול מעל 60 01/2018

2017

מסלול עד 50 12/2017

מסלול 50-60 12/2017

מסלול מעל 60 12/2017

מסלול עד 50 11/2017

מסלול 50-60 11/2017

מסלול מעל 60 11/2017

מסלול עד 50 10/2017

מסלול 50-60  10/2017

מסלול מעל 60 10/2017

מסלול עד 50 09/2017

מסלול 50-60 09/2017

מסלול מעל 60 09/2017

מסלול עד 50 08/2017

מסלול 50-60 08/2017

מסלול מעל 60 08/2017

מסלול עד 50 07/2017

מסלול 50-60 07/2017

מסלול מעל 60 07/2017

מסלול עד 50 06/2017

מסלול 50-60 06/2017

מסלול מעל 60 06/2017

מסלול עד 50 05/2017

מסלול 50-60 05/2017

מסלול מעל 60 05/2017

מסלול עד 50 04/2017

מסלול 50-60 04/2017

מסלול מעל 60 04/2017

מסלול עד 50 03/2017

מסלול 50-60 03/2017

מסלול מעל 60 03/2017

מסלול עד 50 02/2017

מסלול 50-60 02/2017

מסלול מעל 60 02/2017

מסלול עד 50 01/2017

מסלול 50-60 01/2017

מסלול מעל 60 01/2017

2016

מסלול עד 50 12/2016

מסלול 50-60 12/2016

מסלול מעל 60 12/2016

מסלול עד 50 11/2016

מסלול 50-60 11/2016

מסלול מעל 60 11/2016

מסלול עד 50 10/2016

מסלול 50-60 10/2016

מסלול מעל 60 10/2016

מסלול עד 50 09/2016

מסלול 50-60 09/2016

מסלול מעל 60 09/2016

מסלול עד 50 08/2016

מסלול 50-60 08/2016

מסלול מעל 60 08/2016

מסלול עד 50 07/2016

מסלול 50-60 07/2016

מסלול מעל 60 07/2016

מסלול עד 50 06/2016

מסלול 50-60 06/2016

מסלול מעל 60 06/2016

מסלול עד 50 05/2016

מסלול 50-60 05/2016

מסלול מעל 60 05/2016

מסלול עד 50 04/2016

מסלול 50-60 04/2016

מסלול מעל 60 04/2016

מסלול עד 50 03/2016

מסלול 50-60 03/2016

מסלול מעל 60 03/2016

מסלול עד 50 02/2016

מסלול 50-60 02/2016

מסלול מעל 60 02/2016

מסלול עד 50 01/2016

מסלול 50-60 01/2016

מסלול מעל 60 01/2016

2015

מסלול כללי 12/2015

מסלול ללא מניות 12/2015

מסלול כללי 11/2015

מסלול ללא מניות 11/2015

מסלול כללי 10/2015

מסלול ללא מניות 10/2015

מסלול כללי 09/2015

מסלול ללא מניות 09/2015

מסלול כללי 08/2015

מסלול ללא מניות 08/2015

מסלול כללי 07/2015

מסלול ללא מניות 07/2015

מסלול כללי 06/2015

מסלול ללא מניות 06/2015

מסלול כללי 05/2015

מסלול ללא מניות 05/2015

מסלול כללי 04/2015

מסלול ללא מניות 04/2015

מסלול כללי 03/2015

מסלול ללא מניות 03/2015

מסלול כללי 02/2015

מסלול ללא מניות 02/2015

מסלול כללי 01/2015

מסלול ללא מניות 01/2015

2014

מסלול כללי 12/2014

מסלול ללא מניות 12/2014

מסלול כללי 11/2014

מסלול ללא מניות 11/2014

מסלול כללי 10/2014

מסלול ללא מניות 10/2014

מסלול כללי 09/2014

מסלול ללא מניות 09/2014

מסלול כללי 08/2014

מסלול ללא מניות 08/2014

מסלול כללי 07/2014

מסלול ללא מניות 07/2014

מסלול כללי 06/2014

מסלול ללא מניות 06/2014

מסלול כללי 05/2014

מסלול ללא מניות 05/2014

מסלול כללי 04/2014

מסלול ללא מניות 04/2014

מסלול כללי 03/2014

מסלול ללא מניות 03/2014

מסלול כללי 02/2014

מסלול ללא מניות 02/2014

מסלול כללי 01/2014

מסלול ללא מניות 01/2014

2013

מסלול כללי 12/2013

מסלול ללא מניות 12/2013

מסלול כללי 11/2013

מסלול ללא מניות 11/2013

מסלול כללי 10/2013

מסלול ללא מניות 10/2013

מסלול כללי 09/2013

מסלול ללא מניות 09/2013

מסלול כללי 08/2013

מסלול ללא מניות 08/2013

מסלול ללא מניות 07/2013